Close

Giới thiệu công ty CP kiểm định Thành Phố

Công ty cổ phần kiểm định Thành Phố là cơ quan kiểm định về kỹ thuật an toàn được thành lập theo quyết định số 89/GCN-KĐ do Cục trưởng Cục an toàn lao động ký ngày 04 tháng 06 năm 2018, có chức năng và nhiệm vụ theo quyết định số 435/QĐ-ATLĐ ngày 04 tháng 06 năm 2018, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn do sở lao động và thương binh xã hội số 21/2017/GCN ngày 28/02/2017 là đơn vị hàng đầu về kiểm định an toàn thiết bị, huấn luyện an toàn lao động.

Công ty cổ phần kiểm định Thành Phố tự hào là tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn công nhận đủ năng lực kiểm định và huấn luyện an toàn lao động.

1. Kiểm định kỹ thuật an toàn

2. Huấn luyện an toàn

  • Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Huấn luyện An toàn Lao động, 
  • Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ người vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.
  • Đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ công nhân cơ khí, điện, hàn áp lực

Giấy chứng nhận

 

x