Close

Dịch vụ kiểm định an toàn thiết bị

Dịch vụ kiểm định an toàn máy móc, thiết bị nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định và tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.

Kiểm định hệ thống chống sét

Kiểm định hệ thống chống sét

Hệ thống điện động lực và hệ thống chống sét là những hệ thống cần được kiểm tra thường xuyên, ít nhất 1 năm 1 lần

Xem chi tiết →

Kiểm định hệ thống lạnh

Kiểm định hệ thống lạnh

Hệ thống lạnh có chứa các hệ thống bình áp lực do đó rất dễ xảy ra nổ, do đó kiểm định là để đảm bảo an toàn cho người lao động

Xem chi tiết →

Kiểm định thang máy

Kiểm định thang máy

Thang máy cần phải được kiểm định định kỳ, kiểm định kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng và sử dụng.

Xem chi tiết →

Kiểm định bình khí nén

Kiểm định bình khí nén

Công ty cổ phần Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Thành Phố nhận Kiểm định hệ thống thiết bị áp lực, kiểm định bình khí nén, kiểm định máy nén khí

Xem chi tiết →

Kiểm định nồi hơi

Kiểm định nồi hơi

Kiểm định lò hơi (kiểm định nồi hơi) là thực hiện các phương pháp khoa học nhằm xác nhận tình trạng kỹ thuật của lò hơi (nồi hơi) so với các tiêu chuẩn và quy chuẩn

Xem chi tiết →

12

x