Close

Huấn luyện an toàn | Huan luyen an toan

Cty CP Kiểm Định An Toàn Thành Phố chuyên huấn luyện an toàn lao động như: vận hành thiết bị nâng, vận hành nồi hơi, hệ thống lạnh, an toàn điện,...

An toàn hệ thống lạnh

An toàn hệ thống lạnh

An toàn hệ thống lạnh chống cháy nổ, độc hại của các môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống.

Xem chi tiết →

Vận hành bình Áp lực

Vận hành bình Áp lực

Cấu tạo chi tiết của thiết bị áp lực mà người lao động đang vận hành huấn luyện vận hành bình áp lực an toàn

Xem chi tiết →

An toàn vận hành nồi hơi

An toàn vận hành nồi hơi

Cấu tạo của nồi hơi mà người lao động đang vận hành, các thông số đặc trưng của nồi hơi huấn luyện người học an toàn vận hành nồi hơi

Xem chi tiết →

Huấn luyện an toàn chung

Huấn luyện an toàn chung

Làm cho người học nắm được các yếu tố nguy hiểm, các dạng sự cố, tai nạn lao động có liên quan trong từng chuyên đề trong huấn luyện an toàn chung

Xem chi tiết →

12

x